Bánh cookie chocolate và hạnh nhân

 

Bánh cookie chocolate và hạnh nhân

Mẻ cookies cho năm mới thơm phức và ngọt ngào

Bánh cookie chocolate và hạnh nhân

Bánh cookie chocolate và hạnh nhân

10 Comments

  1. THảo Clover Tháng Tám 7, 2009
  2. THảo Clover Tháng Tám 9, 2009
  3. Tam Tháng Tám 21, 2009
  4. Tam Tháng Tám 22, 2009
  5. yukj Tháng Một 9, 2010
  6. Phuong Linh Tháng Một 10, 2010
  7. Pham Hong Tháng Một 17, 2010
  8. Na Tháng Sáu 29, 2011
  9. Laurel Nguyen Tháng Mười Một 8, 2011
  10. NhiQuach Tháng Một 10, 2014

Leave a Reply